Archiv autora: Lenka Mikšovská

FF > Články od: Lenka Mikšovská

Disciplinary variation in academic writing and beyond

Dr Paul Thompson z University of Birmingham přednese přednášku v úterý 1. listopadu 2016 od 17:30.

Promítání filmu Tevanik a diskuse o Náhorním Karabachu

Východoevropský klub FF UK srdečně zve na promítání filmu Tevanik (2014) karabašského filmového režiséra Jivana Avetisyana.

Pushkin as National Poet: Ambiguities and Contradictions

The talk will address the issue of what it means to be a national poet and discuss the relationship between the concept of national poet and nationalism.

Začíná mezinárodní konference věnovaná Flannu O’Brienovi

Kabinet irských studií ÚALK FFUK dnešním dnem zahajuje konferenci Metamorphoses: The III International Flann O’Brien Conference, mezinárodní setkání zaměřené na dílo Flanna O’Briena.

Profesora Jana Čermáka ocenila finská Společnost pro Kalevalu

Společnost pro Kalevalu (Kalevalaseura) udělila profesoru Janu Čermákovi z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK Cenu za epos (Eepospalkinto) .

Sborník Idea univerzity vyzývá k debatě o podstatě a funkci moderního univerzitního vzdělávání

Rozhovor s Mgr. Jakubem Jirsou, Ph.D., editorem nového sborníku historických textů o ideji univerzity a konceptu tzv. liberálního vzdělávání a textů, které reagují na krizi univerzity z počátku 21. století.

Ohlédnutí za Reprezentačním plesem FF UK a PedF UK

Ohlédnutí Mgr. Jan Bičovského, Ph.D., proděkana pro přijímací řízení a vnější vztahy, za únorovým plesem pořádaným společně s Pedagogickou fakultou UK.

Gruzínština a Armenistika na ÚVES FF UK

Ústav východoevropských studií FF UK nově nabízí výuku arménštiny a gruzínštiny.

Winter School in Abstract Analysis

The Department of Logic, Faculty of Arts of Charles University in collaboration with other institutions organized a successful international meeting.

Proběhla Zimní škola abstraktní analýzy

Ve dnech 31. 1. – 7. 2. proběhla v Hejnicích mezinárodní konference Zimní škola abstraktní analýzy (sekce Teorie množin a Topologie).