VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Archiv autora: Hana Sobotková

FF > Články od: Hana Sobotková

Opatření děkana č. 14/2021 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na aktivitách projektu KREAS na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 14/2021 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na aktivitách projektu KREAS na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 13/2021 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 13/2021 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 12/2021 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje studentům a dalším nezaměstnancům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 12/2021 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje studentům a dalším nezaměstnancům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 21/2020 Jednací řád Etické komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

OD 21-2020 – Jednací řád EK FF UK

Opatření děkana č. 20/2020 Etika vědecké práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

OD 20-2020 – etika vědecké práce

Opatření děkana č. 18/2020 Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2020

OD 18-2020_Provedení periodické inventarizace za rok 2020

Opatření děkana č. 16/2020 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2020/2021

OD 16-2020 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2020-2021

Opatření děkana č. 6/2020 Organizační řád děkanátu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 6/2020 Organizační řád děkanátu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 5/2020 Podrobnosti k realizaci studia v akademickém roce 2019/2020 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 5/2020 Podrobnosti k realizaci studia v akademickém roce 2019/2020 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 20/2019 Dočasná organizační změna na děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

OD 20-2019 Dočasná organizační změna děkanátu FF UK