VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Archiv autora: Eliška Kaňková

FF > Články od: Eliška Kaňková

Opatření děkana č. 6/2023 Harmonogram akademického roku 2023/2024

Opatření děkana č. 6/2023 Harmonogram akademického roku 2023/2024

Opatření děkana č. 5/2023 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 5/2023 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 1/2023 Rozpočtové provizorium v roce 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 1/2023 Rozpočtové provizorium v roce 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 30/2022 Změna opatření děkana č. 24/2022, Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2022, ve znění opatření děkana č. 26/2022

Opatření děkana č. 30/2022 Změna opatření děkana č. 24/2022, Provedení periodické inventarizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2022, ve znění opatření děkana č. 26/2022

Opatření děkana č. 29/2022 Změna OD č. 19/2019 – Pravidla FF UK pro správu majetku (navazující na Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze)

Opatření děkana č. 29/2022 Změna OD č. 19/2019 – Pravidla FF UK pro správu majetku (navazující na Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze)

Opatření děkana č. 14/2022 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 14/2022 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 13/2022 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 13/2022 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

OD č. 11_2022 – Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí na základě žádostí podaných k 31. 3. 2022

OD č. 11_2022 – Stanovení finanční hodnoty bodu pro přiznávání stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí na základě žádostí podaných k 31. 3. 2022

Opatření děkana č. 10/2022 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2022/2023 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2023/2024

Opatření děkana č. 10/2022 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2022/2023 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2023/2024

Opatření děkana č. 9/2022_Změna opatření děkana č. 4/2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ve znění opatření děkana č. 4/2018 a opatření děkana č. 6/2019

Opatření děkana č. 9/2022_Změna opatření děkana č. 4/2017, Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ve znění opatření děkana č. 4/2018 a opatření děkana č. 6/2019