VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Archiv autora: Barbora Kosíková

FF > Články od: Barbora Kosíková

Opatření děkana č. 19/2017 Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 19/2017 Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 18/2017 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2016/2017

Opatření děkana č. 18/2017 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2016/2017

Opatření děkana č. 17/2017 Provedení periodické inventarizace majetku a závazků Filozofické fakulty za rok 2017

Opatření děkana č. 17/2017 Provedení periodické inventarizace majetku a závazků Filozofické fakulty za rok 2017

Opatření děkana č. 16/2017 Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce a jeho využití na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 16/2017 Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce a jeho využití na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 15/2017 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2017/2018

Opatření děkana č. 15/2017 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2017/2018

Opatření děkana č. 12/2017 Vyhlášení směrnic pro úsek bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární a civilní ochrany na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 12/2017 Vyhlášení směrnic pro úsek bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární a civilní ochrany na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 11/2017 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků a pro zúčtování záloh v závěru roku 2017 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 11/2017 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků a pro zúčtování záloh v závěru roku 2017 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 9/2017 Pravidla pro provoz Kampusu Hybernská

Opatření děkana č. 9/2017 Pravidla pro provoz Kampusu Hybernská

Opatření děkana č. 8/2017 Statut výzkumného Centra pro studium člověka a společnosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 8/2017 Statut výzkumného Centra pro studium člověka a společnosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy