Výsledky voleb

Výsledky voleb do akademického senátu Filozofické fakulty UK pro funkční období 2016-2018

Protokol o výsledku voleb

 

Kurie akademických pracovníků

 1. prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.215 hlasů, zvolen
 2. prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.197 hlasů, zvolena
 3. doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.183 hlasů, zvolen
 4. Mgr. Jan Chromý, Ph.D.161 hlasů, zvolen
 5. Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.161 hlasů, zvolena
 6. Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.161 hlasů, zvolen
 7. doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.153 hlasů, zvolen
 8. doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.152 hlasů, zvolena
 9. doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.145 hlasů, zvolena
 10. doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.144 hlasů, zvolen
 11. doc. Mgr. Markéta Křížová, Ph.D.126 hlasů, zvolena
 12. prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.115 hlasů, zvolen
 13. prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.114 hlasů, zvolena
 14. Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.113 hlasů, zvolen
 15. doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.110 hlasů, zvolen
 16. PhDr. Radek Buben, Ph.D.107 hlasů, zvolen

 1. doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.107 hlasů, náhradník
 2. doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.105 hlasů, náhradnice
 3. Mgr. Jan Sládek, Ph.D.100 hlasů, náhradník
 4. prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.99 hlasů, náhradník
 5. prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.94 hlasů, náhradník
 6. PhDr. Václav Mertin88 hlasů, náhradník
 7. PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.86 hlasů, náhradník
 8. PhDr. Alena Bočková, Ph.D.86 hlasů, náhradnice
 9. doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.85 hlasů, náhradnice
 10. prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.82 hlasů, náhradník
 11. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.82 hlasů, náhradnice
 12. Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.81 hlasů, náhradník
 13. PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.81 hlasů, náhradník
 14. Mgr. et Mgr. Lea Takács80 hlasů, náhradnice
 15. doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D.77 hlasů, náhradník
 16. PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.77 hlasů, náhradník
 17. doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.77 hlasů, náhradnice
 18. PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.75 hlasů, náhradník
 19. PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.72 hlasů, náhradnice
 20. doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.72 hlasů, náhradník
 21. doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.68 hlasů, náhradnice
 22. Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.65 hlasů, náhradnice
 23. Ing. Martin Souček, Ph.D.65 hlasů, náhradník
 24. doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.63 hlasů, náhradník
 25. Mgr. Jan Turek, Ph.D.42 hlasů, náhradník
 26. Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.38 hlasů, náhradník

 

Kurie studentů

 1. Bc. Sára Drahokoupil Vidímová469 hlasů, zvolena
 2. Mgr. Štěpán Matějka 452 hlasů, zvolen
 3. Mgr. Olga Džupová 431 hlasů, zvolena
 4. Bc. Marta Maria Harasimowicz 419 hlasů, zvolena
 5. Bc. et Bc. Martina Vokáčová 389 hlasů, zvolena
 6. Mgr. Samuel Zajíček 386 hlasů, zvolen
 7. Martin Babička 384 hlasů, zvolen
 8. Bc. Luboš Studený 383 hlasů, zvolen
 9. Mgr. David Pavlorek 369 hlasů, zvolen
 10. Bc. Kateřina Bělehrádková 361 hlasů, zvolena
 11. Mikuláš Preininger 347 hlasů, zvolen
 12. Bc. Jakub Vozáb 345 hlasů, zvolen
 13. Mgr. Jan Jindra 299 hlasů, zvolen
 14. Daniel Mencl 295 hlasů, zvolen
 15. Kristián Těmín 294 hlasů, zvolen

 1. Bc. Pavel Schamberger 278 hlasů, náhradník
 2. Jiří Feryna 275 hlasů, náhradník
 3. Anna Libánská 263 hlasů, náhradnice
 4. Karolina Kahancová 262 hlasů, náhradnice
 5. Jakub Požárek 255 hlasů, náhradník
 6. Mgr. Tatiana Ďuricová 247 hlasů, náhradnice
 7. Bc. Soňa Kovalovská 240 hlasů, náhradnice
 8. Mgr. Marie Peterková Hlouchová 218 hlasů, náhradnice
 9. Martin Polák 205 hlasů, náhradník
 10. Mgr. Rachel Mikos 202 hlasů, náhradnice
 11. Mgr. Alexandra Pastoreková 174 hlasů, náhradnice

 1. Bronislav Poul 89 hlasů
 2. Pavla Cvachovcová 65 hlasů
 3. Kateřina Časarová 58 hlasů
 4. Jakub Šrámek 57 hlasů