Setkání s uchazeči o funkci rektora UK dne 1. 6. 2017

Akademický senát FF UK

volební období
2018 – 2020 

senatff@ff.cuni.cz

 

katénní medaile rektora UKVážené kolegyně, vážení kolegové,

předsednictvo Akademického senátu FF UK si vás dovoluje pozvat na setkání akademické obce FF UK s uchazeči o funkci rektora UK, které se uskuteční ve čtvrtek dne 1. června 2017 od 13:30 hodin v místnosti č. H206/205 ve Šporkově paláci, Hybernská 3, Praha 1.

Účast potvrdil současný rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, z 1. lékařské fakulty UK. Volební program prof. Zimy pro období 2018 až 2022 naleznete zde: http://www.tomaszima.cz/wp-content/uploads/volebniprogram_prof_zima_2017.pdf.

Formát akce bude následující: představení programu kandidáta, prostor pro dotazy členů AS FF UK a AS UK za FF UK a poté prostor pro dotazy z širšího publika.

on-line stream setkání

 

AS FF UK bude o případné nominaci na kandidáta na funkci rektora jednat na svém zasedání dne 8. června 2017.

S případnými dotazy je možné obracet se na předsednictvo AS FF UK: pas@ff.cuni.cz.

 

předsednictvo AS FF UK