Minulá volební období

Pozvánka na 9. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 9. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 11. dubna 2019 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání:

 1. Program zasedání
 2. Schválení zápisu z 8. zasedání ze dne 14. března 2019
 3. Představení Výroční zprávy Akademického senátu FF UK za kalendářní rok 2018
 4. Opatření děkana Pravidla fungování Kampusu Hybernská
 5. Podmínky přijímacího řízení
 6. Druhá zpráva ohledně plagiátorství prof. Kováře (dokumenty jen pro členy a členky AS FF UK)
 7. Akreditační materiály
 8. Kontrolní funkce Akademického senátu FF UK

 9. Různé
  • Proběhnuvší výběrová řízení (neproběhla)
  • Informace o návrhu Opatření děkana o etice vědecké práce
  • Informace o plánovaných změnách v Ústavu Dálného východu a Ústavu jižní a centrální Asie
  • Informace o vypsání výběrového řízení na tajemníka / tajemnici FF UK
  • Informace o současném vývoji v projektu KREAS
  • Informace o plánované změně v obsazení pozice proděkana pro vědu a výzkum
  • Informace o připravovaném Dni mladé vědy 23. dubna 2019
  • Informace o vybraných výstupech projektu OPVVV „Zvyšování kvality“ a jejich implementaci od akademického roku 2019/2020