Minulá volební období

Pozvánka na 8. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 8. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 14. března 2019 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání:

 1. Program zasedání
 2. Schválení zápisu ze 7. zasedání AS FF UK ze dne 14. února
 3. Akreditační materiály
 4. Návrh na rozdělení institucionální podpory na realizaci programů PROGRES v roce 2019
 5. Koncepce rozvoje děkanátu 2019 – 2020 (tajemnice fakulty)
 6. Informace o setkávání se skupinami oborů
 7. Návrh Opatření děkana k etice vědecké práce
 8. Doplnění člena/členky Zahraniční komise AS FF UK
 9. Doplnění Vědecké rady FF UK – prof. Tomáš Knoz
 10. Různé
  • Proběhnuvší výběrová řízení
  • Informace o zahájení činnosti Poradenského centra FF UK v Kampusu Hybernská (proděkanka Hana Pazlarová)
  • Informace o situaci v projektu KREAS (proděkanka Zdeňka Filipová)
  • Informace o stavu podpory strategických oborů FF UK ze strany MŠMT (proděkanka Libuše Heczková) a Podnět Projekt Inovace strategicky významných oborů na FF UK financovaný z Fondu finanční politiky MŠMT (kol. Olga Lomová)
  • Informace o rekonstrukcích hlavní budovy FF UK a o budoucím využití objektu v Opletalově ulici (proděkan Jaroslav Buchta)
  • Vyjádření Etické komise FF UK k „Podnětu etické komisi na porušení etiky vědecké práce prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D.“