Minulá volební období

Pozvánka na 4. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 4. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 8. listopadu  2018 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání

  1. Program zasedání
  2. Zápis z 3. zasedání AS FF UK
  3. Změna vnitřního předpisu „Pravidla pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy“.
  4. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: doktorské studium.
  5. Akreditační výhled FF UK (seznam „žádostí o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program“ pro nadcházející období).
  6. Zpráva o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na Filozofické fakultě UK.
  7. Návrh na doplnění Studijní komise FF UK.
  8. Různé