Minulá volební období

Pozvánka na 3. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 3. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 11. řijna  2018 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 2. zasedání AS FF UK
 3. Návrh na předsedy dvou fakultních komisí
 4. Opatření děkana k výši doktorandských stipendií v akademickém roce 2018/2019
 5. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2017/2018
 6. Podnět etické komisi, AS a vedení FF ve věci etiky vědecké práce
 7. Podnět pro vedení FF UK ve věci kontroly kvality v akreditačním procesu
 8. Různé 
  • Proběhnuvší výběrová řízení
  • Způsob pořizování zápisu z jednání AS
  • Facebooková stránka AS