Minulá volební období

Pozvánka na 22. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 22. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 10. září 2020 ve 13:30 hodin v místnosti č. 104 na hlavní budově FF UK.

 

Navrhovaný program zasedání:

 1. Schválení programu 22. zasedání
 2. Schválení zápisu ze 21. zasedání ze dne 11. června 2020
 3. Návrh harmonogramu zasedání AS FF UK v akademickém roce 2020-2021: vždy druhý čtvrtek v měsíci od 13.30.
 4. Návrh Strategického záměru Filozofické fakulty UK na období 2021–2025.  
 5. Akreditace 
 6. Podmínky přijímacího řízení 
 7. Informace k Hodnocení vědy na Univerzitě Karlově
 8. Potvrzení schválení Dodatku ke Smlouvě o podnájmu prostor sloužících podnikání v budově na adrese Na Příkopě 584/29 
 9. Návrhy dílčích změn vnitřních předpisů UK 
 10. Hodnocení a zvyšování kvality přijímacího řízení na FF UK 
 11. Různé
  • Informace o finanční situaci a jejím vývoji na fakultě.
  • Vývoj studijní agendy a cest do zahraničí v souvislosti s koronavirovou situací s výhledem do konce roku 2020.
  • Informace o otevírání přijímacích zkoušek v programech a specializacích bez oborových docentů
  • Informace z AS UK
  • Informace o kauze problematických zápisů v SIS
  • Stanovisko k situaci v Bělorusku