Minulá volební období

Pozvánka na 21. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 21. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 11. června 2020 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 na hlavní budově FF UK.

 

Navrhovaný program zasedání:

  1. Schválení programu 21. zasedání
  2. Schválení zápisu ze 20. zasedání ze dne 14. května 2020
  3. Jmenování tajemnice FF UK MUDr. Martiny Novotné
  4. Souhrn průběhu akreditací na FF UK v letech 2018–2020
  5. Akreditace 
  6. Změna opatření děkana č. 13/2017 a č. 14/2017 týkajících se výběrových řízení AP a vedoucích ZS 
  7. Informace o opatření děkana k vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka FF UK.  
  8.  Různé