Minulá volební období

Pozvánka na 20. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 20. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 14. května 2020 ve 13,30 hodin v aule č. 131 na hlavní budově FF UK.

Pokud nemůžete být na zasedání osobně přítomni, můžete se k němu připojit online pomocí MS Teams (nečlenové akademické obce FF UK musí požádat o přístup na adrese pas@ff.cuni.cz).

 

Navrhovaný program zasedání:

 1. Schválení programu 20. zasedání
 2. Schválení zápisu ze 19. zasedání ze dne 16. dubna 2020
 3. Proběhlé volby do AS FF UK na období 2020-2022 
 4. Rozpočet FF UK pro rok 2020 
 5. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2019 
 6. Výroční zpráva fakulty za rok 2019 
 7.  Akreditace
 8. Žádost o zrušení stávající akreditace doktorského studijního programu Germanoslavistika 
 9. Podmínky přijímacího řízení  
 10. Opatření děkana Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
 11. Změna opatření děkana č. 13/2017 a č. 14/2017 týkajících se výběrových řízení AP a vedoucích ZS 
 12.  Různé