Minulá volební období

Pozvánka na 16. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 16. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 9. ledna 2020 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání:

 1. Schválení návrhu programu 16. zasedání
 2. Schválení zápisu z 15. zasedání ze dne 12. listopadu 2019
 3. Akreditace
 4. Informace o Kampusu Hybernská
 5. Představení nového projektu OPVVV Zvyšování studijní úspěšnosti“ s názvem ESF pro VŠ II na UK 
 6. Žádost o souhlas s doplněním hospodářské komise FF UK o dva členy
 7. Otázky týkající se plánovaného stěhování do budovy Na příkopě.
 8. Různé
  • Zápisy poradních orgánů FF UK
  • Informace k přípravě ,,Finančního modelu“