Minulá volební období

Pozvánka na 13. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 13. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 10. října 2019 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání:

 1. Program zasedání
 2. Schválení zápisu z 12. zasedání ze dne 12. září 2019
 3. Změna opatření děkana č. 19/2017 – statut Akademického centra Borise Němcova
 4.  Akreditace
 5. Koncepce rozvoje strategických oborů na Filozofické fakultě UK
 6. Schválení dvou nových členové vědecké rady doc. Ladislava Stanča, Ph.D. (FF UK) a doc. Petra Lozoviuka, Ph.D. (FF ZČU)
 7. Návrh na jmenování Mgr. Jana Chromého, Ph.D. předsedou Hospodářské komise FF UK a nominace nového zástupce AS členem této komise
 8. Dohoda o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu Sociologie
 9. Návrh Strategického záměru UK 2021–2025
 10. Změna Jednacího řadu AS FF UK
 11. Volba místopředsedy/místopředsedkyně AS FF UK
 12. Různé

a. Proběhnuvší výběrová řízení
b. Informace o dalším postupu ve věci financování základních součástí.

c. Informace o stavu příprav OD k organizačnímu řádu děkanátu
d. Informace o průběhu jednání s Českou spořitelnou.
e. Uzavření smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a firmou Home Credit (materiál přístupný jen pro členy AS)