Minulá volební období

Pozvánka na 12. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 12. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 12. září 2019 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání:

 1. Program zasedání
 2. Schválení zápisu z 11. zasedání ze dne 13. června 2019
 3. Akreditace
 4. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2020/2021: bakalářské a navazující magisterské studium.
 5. Projednání návrhu opatření děkana k výši doktorských stipendií v akademickém roce 2019/2020
 6. Volby do AS UK pro období 2020–2023 na fakultách zařazených do II. sboru
 7. Vyslání dvou zástupců AS do pracovní skupiny k podobě atestací
 8. Různé
  a. Proběhnuvší výběrová řízení;
  b. Jmenování Mgr. Renaty Landgráfové, Ph.D. členkou Studijní komise FF UK;
  c. Prostorový stav FF UK a možnosti dalšího postupu;
  d. Transformace Ústavu jižní a centrální Asie a Ústavu Dálného Východu;
  e. Informace o nových službách v poradenském centru od října t.r..