Pozvánka na 9. zasedání AS FF UK 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 9. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 9. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2016–2018, které se uskuteční ve čtvrtek dne 13. dubna 2017 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu pdf. ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 8. zasedání AS FF UK
 3. Návrh Statutu FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh Statutu FF UK
  3. Návrh Statutu FF UK – vyznačené změny oproti dosavadnímu předpisu
  4. Stanovisko Legislativní komise
 4. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady FF UK
  3. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady FF UK – vyznačené změny oproti dosavadnímu předpisu
  4. Stanovisko Legislativní komise
 5. Návrh Pravidel pro organizaci studia na FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh Pravidel pro organizaci studia na FF UK
  3. Návrh Pravidel pro organizaci studia na FF UK – vyznačené změny oproti dosavadnímu předpisu
  4. Stanovisko Legislativní komise
  5. Stanovisko Studijní komise
 6. Návrh Pravidel pro konání státní rigorózní zkoušky na FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh Pravidel pro konání státní rigorózní zkoušky na FF UK
  3. Návrh Pravidel pro konání státní rigorózní zkoušky na FF UK – vyznačené změny oproti dosavadnímu předpisu
  4. Stanovisko Legislativní komise
  5. Stanovisko Studijní komise
 7. Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK
  3. Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK – vyznačené změny oproti dosavadnímu předpisu
  4. Stanovisko Legislativní komise
 8. Návrh opatření děkana – Statut Pražského centra židovských studií FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh OD
  3. Stanovisko Legislativní komise
 9. Různé
  1. Proběhnuvší výběrová řízení

PAS FF UK