Pozvánka na 7. zasedání AS FF UK 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 7. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 7. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2016–2018, které se uskuteční ve čtvrtek dne 9. února 2017 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání:

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 6. zasedání AS FF UK
  1. Původní návrh zápisu ze dne 3. února 2017
  2. Doplněný návrh zápisu ze dne 6. února 2017
 3. Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana
 4. Nominace zástupce a náhradníka do komise pro výběr nového tajemníka FF UK
 5. Informace o průběhu soutěže na logo FF UK
 6. Harmonogram novelizace vnitrofakultních předpisů
 7. Informace o postupu příprav Kariérního řádu
 8. Návrh nájemní smlouvy na pozemek za palácem Špork
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh nájemní smlouvy
  3. Přílohy
 9. Různé
  1. Informace z pracovní skupiny pro Jednací řád AS FF UK
  2. Informace ze skupiny pro fakultní bufet
  3. Informace o proběhnuvších výběrových řízeních

Dodatečně navržené podbody bodu 9 Různé:

 • d. Informace o vývoji reformy společného základu
 • e. Problematika zveřejňování rozvrhů na letní semestr

PAS FF UK