Pozvánka na 6. zasedání AS FF UK 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 6. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 12. ledna 2017 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu .pdf ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 5. zasedání AS FF UK
 3. Ustavení pracovní skupiny pro přípravu Jednacího řádu AS FF UK
 4. Doplnění člena Vědecké rady FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Životopis doc. Mgr. Václava Cvrčka, Ph.D.
  3. Publikační činnost doc. Mgr. Václava Cvrčka, Ph.D.
 5. Změna dodavatele reprografických služeb pro studenty
  1. Průvodní dopis proděkana pro informační zdroje
  2. Smlouva o zajištění reprografických služeb
 6. Postup ve věci opatření rektora č. 28/2016 „Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově“
  1. Průvodní dopis proděkana pro informační zdroje
  2. Dopis rektora UK
 7. Podnět kol. Zajíčka ve věci projednávání Atestačního a Kariérního řádu FF UK
 8. Podnět kol. Pullmanna ve věci výsledků projektů Primus
 9. Různé
  1. Informace ze skupiny pro fakultní bufet

předsednictvo AS FF UK