Pozvánka na 5. zasedání AS FF UK 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 5. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 8. prosince 2016 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu pdf. ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 4. zasedání AS FF UK
 3. Návrh na jmenování doc. Mgr. Václava Cvrčka, Ph.D., proděkanem pro vědu
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Životopis doc. Mgr. Václava Cvrčka, Ph.D.
  3. Programové teze doc. Mgr. Václava Cvrčka, Ph.D.
 4. Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na jednotlivé PROGRESY
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na jednotlivé PROGRESY
  3. Stanovisko Hospodářské komise
 5. Návrh opatření děkana – Výpůjční řád Knihovny FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh změny opatření děkana – Výpůjční řád Knihovny FF UK
  3. Návrh změny opatření děkana – úplné znění s vyznačenými změnami
  4. Stanovisko Legislativní komise
  5. Stanovisko Komise pro informační zdroje
 6. Kurz CŽV Učitelství pro střední školy
  1. Průvodní dopis předsedy senátu
  2. Podnět Mgr. Michaely Otterové
 7. Různé
  1. Proběhnuvší výběrová řízení

Dodatečně navržený bod (navržen jako nový bod 3):

Doplnění členky Studijní komise FF UK

 

předsednictvo AS FF UK