Pozvánka na 3. zasedání AS FF UK 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 3. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 3. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2016–2018, které se uskuteční ve čtvrtek dne 13. října 2016 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu pdf. ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 2. zasedání AS FF UK
 3. Doplnění členů Komise pro vědu FF UK
 4. Nájemní smlouva na fakultní bufet
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Vyhlášení výběrového řízení
  3. Shrnutí dosavadního průběhu výběrového řízení
  4. Návrh nájemní smlouvy se Startujeme, o.p.s.
  5. Vítězná nabídka
 5. Nominace zástupce do skupiny pro fakultní bufet
 6. Základní principy kariérního růstu na FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Základní principy příprav kariérního řádu FF UK
 7. Různé
  1. Proběhnuvší výběrová řízení

Dodatečně navržený bod (navržen jako nový bod 4):

Doplnění člena Studijní komise FF UK

 

Jan Chromý