Akreditační materiály k 22. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály k 22. zasedání AS FF UK

Akreditační materiály jsou k dispozici pod danými odkazy po přihlášení do Intranetu.

 1. Návrh Bc. SP Archivnictví a pomocné vědy historické (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Studijní komise FF UK
 2. Návrh NMgr. SP Archivnictví a pomocné vědy historické (prezenční a kombinovaná forma studia, 2letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Studijní komise FF UK
 3. Návrh Ph.D. SP Archeologie pravěku a středověku (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 4. Návrh Ph.D.. SP Archaelogy of Prehistory and Middle Ages (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 5. Návrh Ph.D. SP Dějiny výtvarného umění (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 6. Návrh Ph.D. SP History and Visual Arts (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 7. Návrh Ph.D. SP Divadelní věda (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 8. Návrh Ph,D. SP Theatre Studies (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 9. Návrh Ph.D. SP Egyptologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 10. Návrh Ph.D. SP Egyptology (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 11. Návrh Ph.D. SP Estetika (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 12. Návrh Ph.D. SP Aesthetics (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 13. Návrh Ph.D. SP Etnologie a kulturní antropologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 14. Návrh Ph.D. SP Ethnology and Cultural Anthropology (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 15. Návrh Ph.D. SP Filmová věda (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 16. Návrh Ph.D. SP Film Studies (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 17. Návrh Ph.D. SP Hudební věda (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 18. Návrh Ph.D. SP Musicology (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 19. Návrh Ph.D. SP Jazyky zemí Asie a Afriky (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 20. Návrh Ph.D. SP Languages of Asia and Africa (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 21. Návrh Ph.D. SP Klasická archeologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 22. Návrh Ph.D. SP Classical Archaelogy (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 23. Návrh Ph.D. SP Obecná lingvistika (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 24. Návrh Ph.D. SP General Linguistics (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 25. Návrh Ph.D. SP Pomocné vědy historické (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 26. Návrh Ph.D. SP Auxiliary Historical Sciences (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK

PAS FF UK