Pozvánka na 22. zasedání AS FF UK 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 22. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 20. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2016–2018, které se uskuteční ve čtvrtek dne 10. května 2018 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu pdf. ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 21. zasedání AS FF UK
 3. Informace o výsledcích voleb do AS FF UK
 4. Návrh na jmenování Mgr. Daniela Soukupa, Ph.D., proděkanem pro přijímací řízení a vnější vztahy
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Životopis Mgr. Daniela Soukupa, Ph.D.
  3. Koncepce Mgr. Daniela Soukupa, Ph.D.
 5. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Akreditační materiály a stanoviska Studijní komise FF UK, resp. Komise pro vědu FF UK
 6. Výroční zpráva o činnosti FF UK za rok 2017
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Výřoční zpráva o činnosti FF UK za rok 2017
  3. Přílohy č. 1, 6-9, 11-15, 18-21, 26
  4. Přílohy č. 2-5
  5. Příloha č. 16
  6. Příloha č. 17
  7. Přílohy č. 22-23
  8. Příloha č. 24
  9. Příloha č. 25
 7. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2017
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2017
  3. Stanovisko Hospodářské komise FF UK
 8. Návrh rozpočtu FF UK pro rok 2018
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Návrh rozpočtu FF UK pro rok 2018
  3. Stanovisko Hospodářské komise FF UK
 9. Zpráva pracovní komise pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK za zimní semestr 2017/2018
 10. Různé
  1. Proběhnuvší výběrová řízení

PAS FF UK