Akreditační materiály k 21. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály k 21. zasedání AS FF UK

Akreditační materiály jsou k dispozici pod danými odkazy po přihlášení do Intranetu.

  1. Návrh NMgr. SP Andragogika a personální řízení (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  2. Návrh Bc. SP Archeologie pravěku a středověku (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  3. Návrh NMgr. SP Archeologie pravěku a středověku (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  4. Návrh NMgr. SP Divadelní věda (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  5. Návrh Bc. SP Estetika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  6. Návrh Bc. SP Etnologie a kulturní antropologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  7. Návrh NMgr. SP Etnologie a kulturní antropologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  8. Návrh NMgr. SP Informace, média a knižní kultura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  9. Návrh Bc. SP Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  10. Návrh Bc. SP Řecká a latinská studia (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  11. Návrh NMgr. SP Řecká a latinská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  12. Návrh Bc. SP Ruský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  13. Návrh Bc. SP Sociologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  14. Návrh NMgr. SP Sociologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  15. Návrh Bc. SP Středoevropská studia (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  16. Návrh Bc. SP Východoevropská studia (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  17. Návrh NMgr. SP Východoevropská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  18. Návrh NMgr. SP Egypt a Přední východ ve starověku (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  19. Návrh NMgr. SP Ancient Egypt and the Near East (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  20. Návrh Bc. SP Veřejná správa a spisová služba (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  21. Návrh NMgr. SP Veřejná správa a spisová služba (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK
  22. Návrh Ph.D. SP Blízkovýchodní studia (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
  23. Návrh Ph.D. SP Middle Eastern Studies (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
  24. Návrh NMgr. SP Blízkovýchodní studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
   1. Akreditační materiál
   2. Stanovisko Studijní komise FF UK

PAS FF UK