Pozvánka na 21. zasedání AS FF UK 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 21. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 21. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2016–2018, které se uskuteční ve čtvrtek dne 12. dubna 2018 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu pdf. ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 20. zasedání AS FF UK
 3. Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za kalendářní rok 2017
  1. Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za kalendářní rok 2017
  2. Příloha č. 1 Schválená usnesení
  3. Příloha č. 2 Prezence na zasedáních
  4. Příloha č. 3 Zprávy o činnosti komisí fakulty
 4. Návrhy na jmenování proděkanů
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Návrh na jmenování doc. Mgr. Libuše Heczkové, Ph.D., proděkankou pro vědu
 5. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Akreditační materiály a stanoviska Studijní komise FF UK, příp. Komise pro Vědu FF UK
 6. Výše doktorandských stipendií
 7. Různé
  1. Proběhnuvší výběrová řízení
  2. Informace o Specifickém vysokoškolském výzkumu na FF UK

Dodatečně navržený bod 7: Zpráva o situaci a podpoře studentů se speciálními potřebami na FF UK v roce 2017:

 1. Průvodní dopis děkan fakulty
 2. Zpráva o situaci a podpoře studentů se speciálními potřebami na FF UK v roce 2017

PAS FF UK