Akreditační materiály k 20. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály k 20. zasedání AS FF UK

Akreditační materiály jsou k dispozici pod danými odkazy po přihlášení do Intranetu.

 1. Návrh NMgr. SP Čeština v komunikaci neslyšících (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Studijní komise FF UK
 2. Návrh Bc. SP Český jazyk a literatura (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Studijní komise FF UK
 3. Návrh NMgr. SP Dějiny umění (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Studijní komise FF UK
 4. Návrh Bc. SP Hebraistika a židovská studia (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Studijní komise FF UK
 5. Návrh Bc. SP Blízkovýchodní studia (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Studijní komise FF UK
 6. Návrh Bc. SP Andragogika a personální řízení (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Studijní komise FF UK
 7. Návrh Bc. SP Sociální práce (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Studijní komise FF UK
 8. Návrh NMgr. SP Sociální práce (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Studijní komise FF UK
 9. Návrh NMgr. SP Studia nových médií (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Studijní komise FF UK
 10. Návrh Bc. SP Historie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Studijní komise FF UK
 11. Návrh Bc. SP Bohemistika pro cizince (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Studijní komise FF UK

PAS FF UK