Pozvánka na 20. zasedání AS FF UK 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 20. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 20. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2016–2018, které se uskuteční ve čtvrtek dne 8. března 2018 v 13,30 hodin v místnosti č. 301 ve 3. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu pdf. ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 19. zasedání AS FF UK
 3. Návrh na jmenování prof. Dr. Miroslava Vernera, DrSc., čestným členem Vědecké rady FF UK
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Bibliografie prof. Dr. Miroslava Vernera, DrSc.
 4. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Akreditační materiály a stanoviska Studijní komise FF UK
 5. Informace o rozdělení částky programů Progres v roce 2018
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Rozdělení částky programů Progres v roce 2018
 6. Zpráva o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na FF UK v akademickém roce 2016/2017
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Zpráva o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na FF UK v akademickém roce 2016/2017
 7. Rozšíření podpory pro studentů (nejen) se specifickými potřebami
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Návrh na rozšíření podpory pro studentů (nejen) se specifickými potřebami
 8. Informace o dočasném opatření děkana – organizační změna děkanátu
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Návrh opatření děkana – Dočasné organizační změny na děkanátu FF UK
 9. Návrhy na jmenování proděkanů
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Návrh na jmenování doc. Mgr. Petra Christova, Ph.D., proděkanem pro přijímací řízení a vnější vztahy
   1. Životopis
   2. Programové teze
  3. Návrh na jmenování doc. Mgr. Libuše Heczkové, Ph.D., proděkankou pro vědu
   1. Životopis
   2. Programové teze
 10. Různé
  1. Informace o přípravě voleb do AS FF UK

PAS FF UK