Pozvánka na 2. zasedání AS FF UK 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 2. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 2. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2016–2018, které se uskuteční ve čtvrtek dne 15. září 2016 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu pdf. ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 1. zasedání AS FF UK
 3. Harmonogram zasedání AS FF UK pro akademický rok 2016/2017
 4. Vyhlášení voleb do AS UK pro volební období 2017–2020
  1. Vyhlášení voleb předsednictvem AS UK
  2. Návrh vyhlášení voleb do AS UK na FF UK
 5. Volba členů Disciplinární komise FF UK pro akademický rok 2016/2017
 6. Doplnění členů Studijní komise FF UK
 7. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2017/2018: bakalářské a navazující magisterské studium
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Obecné podmínky
  3. Oborové požadavky pro bakalářské studium
  4. Oborové požadavky pro navazující magisterské studium
  5. Oborové požadavky pro studium v cizích jazycích
  6. Tabulka vypisovaných oborů
  7. Stanovisko Studijní komise
 8. Návrh Opatření děkana k výši doktorandských stipendií v akademickém roce 2016/2017
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh OD
 9. Novela Opatření děkana č. 15/2014 Organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh novely OD č. 15/2014
  3. Návrh novely OD č. 15/2014 – úplné znění s vyznačenými změnami
  4. Stanovisko Komise pro vědu
  5. Stanovisko Legislativní komise
 10. Novela Opatření děkana č. 10/2014 Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh novely OD č. 10/2014
  3. Návrh novely OD č. 10/2014 – úplné znění s vyznačenými změnami
  4. Stanovisko Komise pro vědu
  5. Stanovisko Studijní komise
  6. Stanovisko Legislativní komise
 11. Vypsání soutěže na návrh nového znaku FF UK
 12. Informace k rekonstrukci Vědecké rady FF UK
 13. Různé
  1. Proběhnuvší výběrová řízení
  2. Informační body děkanky fakulty
  3. Informace o fakultním bufetu
  4. Nákup hlasovacích zařízení pro účely AS FF UK a VR FF UK
  5. Způsob připomínkování zápisů ze zasedání AS FF UK

Dodatečně navržený podnět do bodu 13 Různé:

f. Podnět Jána Čonky

 

Jan Chromý