Pozvánka na 18. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 18. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 18. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2016–2018, které se uskuteční ve čtvrtek dne 11. ledna 2018 v 13,30 hodin v místnosti č. 301 ve 3. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu pdf. ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Zápis ze 17. zasedání AS FF UK
 3. Volba předsedy AS FF UK
 4. Volba místopředsedy AS FF UK
 5. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému SP TEMA – European Societies: Heritage and Development / Sociétés européennes: patrimoine et développement  (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce)
  3. Žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému SP TEMA – European Societies: Heritage and Development / Sociétés européennes: patrimoine et développement (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, s výukou ve francouzském jazyce)
  4. Žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému SP TEMA – Evropské společnosti: kulturní dědictví a vývoj (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, s výukou v českém jazyce)
  5. Stanovisko Studijní komise FF UK
  6. Akreditační materiál v Intranetu
 6. Informace o stavu akreditací
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Výhled akreditací na rok 2018
  3. Přehled stávajících studijních programů a oborů a návrh nových studijních programů
  4. Standardy pro personální zabezpečení oborů na FF UK
 7. Informace o stavu fakulty
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Dlouhodobá prostorová koncepce FF UK
 8. Situace na Katedře psychologie
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Publikační výstupy Katedry psychologie od roku 2012
  3. Publikační výstupy Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity za rok 2017
  4. Publikační výstupy vedoucích jednotlivých oddělení na Katedře psychologie od roku 2012
  5. Historie kontrolních zpráv k akreditacím
  6. Kontrolní zpráva bakalářského SP Psychologie ze září 2017
  7. Publikační výstupy zaměstnanců Katedry psychologie, kteří ukončili Ph.D. studium (či získali titul CSc.) do roku 2009
 9. Různé
  1. Proběhnuvší výběrová řízení

Dodatečně navržený podnět do bodu Různé: b. Využití prostředků specifického vysokoškolského výzkumu

PAS FF UK