Pozvánka na 14. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 14. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 13. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2016–2018, které se uskuteční ve čtvrtek dne 12. října 2017 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu pdf. ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 13. zasedání AS FF UK
 3. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2016/2017
 4. Předávání výstupů FF UK do hodnocení II.pilíře
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Dopis předsednictvu RVVI k předávání výstupů FF UK do hodnocení II. pilíře
 5. Informace k principům rozdělování finančních prostředků na UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Podkladový materiál
 6. Informace o projektu Kampus Hybernská
 7. Různé
  1. Proběhnuvší výběrová řízení

PAS FF UK