Pozvánka na 12. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 12. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 8. června 2017 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu .pdf ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 9. zasedání AS FF UK
 3. Zápis z 10. zasedání AS FF UK
 4. Volba zástupce AS FF UK v Hospodářské komisi FF UK
 5. Volba zástupce AS FF UK v Legislativní komisi FF UK
 6. Návrh oprav Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh oprav Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK
  3. Návrh oprav Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK – pomocný dokument s vyznačenými změnami
  4. Stanovisko Legislativní komise AS UK
  5. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
  6. Stanovisko Legislativní komise FF UK
 7. Návrh opravy Pravidel pro organizaci studia na FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh oprav Pravidel pro organizaci studia na FF UK
  3. Návrh oprav Pravidel pro organizaci studia na FF UK – pomocný dokument s vyznačenými změnami
  4. Stanovisko Legislativní komise AS UK
  5. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
  6. Stanovisko Legislativní komise FF UK
  7. Stanovisko Studijní komise FF UK
 8. Informace o připravovaných předpisech k výběrovým řízením na FF UK
 9. Zpráva o prezentaci FF UK před Mezinárodní radou UK
 10. Nominace do volby kandidáta na rektora
  1. Záznam ze setkání s uchazeči o funkci rektora na FF UK dne 1. června 2017
  2. Stránka s informacemi o volbě kandidáta na funkci rektora UK
 11. Informace o využívání prostředků specifického vysokoškolského výzkumu
 12. Různé
  1. Proběhnuvší výběrová řízení
  2. Informace z pracovní skupiny pro fakultní bufet
  3. Informace o pracovních podmínkách fakultní ostrahy

PAS FF UK