Pozvánka na 11. zasedání AS FF UK 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 11. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na mimořádné 11. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2016–2018, které se uskuteční ve čtvrtek dne 25. května 2017 v 13,30 hodin v místnosti č. 301 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu pdf. ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Volba zástupce AS FF UK v Inventarizační komisi
 3. Návrhy vnitřních předpisů fakulty
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Statut FF UK
   1. Návrh oprav Statutu FF UK
   2. Návrh oprav Statutu FF UK – pomocný dokument s vyznačenými změnami
  3. Pravidla pro přiznávání stipendií na FF UK
   1. Návrh oprav Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK
   2. Návrh oprav Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK – pomocný dokument s vyznačenými změnami
  4. Pravidla pro organizaci studia na FF UK
   1. Návrh oprav Pravidel pro organizaci studia na FF UK
   2. Návrh oprav Pravidel pro organizaci studia na FF UK – pomocný dokument s vyznačenými změnami
  5. Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na FF UK
   1. Návrh legislativně technických oprav Pravidel pro konání státní rigorózní zkoušky na FF UK
   2. Návrh legislativně technických oprav Pravidel pro konání státní rigorózní zkoušky na FF UK – pomocný dokument s vyznačenými změnami
  6. Jednací řád Vědecké rady FF UK
   1. Návrh legislativně technických oprav Jednacího řádu Vědecké rady FF UK
   2. Návrh legislativně technických oprav Jednacího řádu Vědecké rady FF UK – pomocný dokument s vyznačenými změnami
  7. Stanoviska Legislativní komise AS UK k vnitřním předpisům FF UK ze dne 3. května 2017
  8. Stanoviska Legislativní komise FF UK ze dne 10. května 2017
  9. Stanoviska Legislativní komise FF UK ze dne 25. května 2017
  10. Stanoviska Studijní komise FF UK ze dne 25. května 2017
 4. Různé
  1. Informace o setkání s uchazeči o funkci rektora UK

PAS FF UK