Pozvánka na 10. zasedání AS FF UK 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 10. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 10. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2016–2018, které se uskuteční ve čtvrtek dne 11. května 2017 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu pdf. ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 9. zasedání AS FF UK
 3. Výroční zpráva o činnosti FF UK za kalendářní rok 2016
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Výroční zpráva o činnosti FF UK za kalendářní rok 2016
  3. Přílohy č. 1, 3-15, 17-23, 25
  4. Příloha č. 2
  5. Příloha č. 16
  6. Příloha č. 24
  7. Příloha č. 26
 4. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za kalendářní rok 2016
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za kalendářní rok 2016
  3. Stanovisko Hospodářské komise FF UK
 5. Návrh rozpočtu FF UK pro rok 2017
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh rozpočtu FF UK pro rok 2017
  3. Stanovisko Hospodářské komise FF UK
 6. Návrh Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK
  3. Návrh Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK – vyznačené změny oproti pracovnímu materiálu k připomínkování
  4. Stanovisko Legislativní komise FF UK
  5. Stanovisko Studijní komise FF UK
  6. Stanovisko Evaluační komise FF UK
 7. Návrhy úprav vrácených vnitřních předpisů fakulty
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Disciplinární řád pro studenty FF UK
   1. Návrh Disciplinárního řádu pro studenty FF UK
   2. Návrh Disciplinárního řádu pro studenty FF UK – vyznačené změny oproti předpisu schválenému AS FF UK dne 9. března 2017
  3. Volební řád AS FF UK
   1. Návrh Volebního řádu AS FF UK
   2. Návrh Volebního řádu AS FF UK – vyznačené změny oproti předpisu schválenému AS FF UK dne 9. března 2017
  4. Stanoviska Legislativní komise AS UK
  5. Stanoviska Legislativní komise FF UK ze dne 26. dubna 2017
  6. Stanoviska Legislativní komise FF UK ze dne 10. května 2017
 8. Legislativně technické opravy Jednacího řádu AS FF UK
  1. Průvodní dopis za předkladatele
  2. Finální verze Jednacího řádu AS FF UK
  3. Finální verze Jednacího řádu AS FF UK – revizní režim oproti původnímu VJŘ AS FF UK s nově vyznačenými legislativně technickými opravami oproti předpisu schválenému AS FF UK dne 9. března 2017
  4. Stanovisko Legislativní komise AS UK
  5. Stanovisko Legislativní komise FF UK ze dne 26. dubna 2017
  6. Stanovisko Legislativní komise FF UK ze dne 10. května 2017
 9. Návrh na jmenování tajemnice FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Životopis Ing. Michaely Šolcové
 10. Novelizace přílohy č. 2 Statutu UK – poplatky za doktorské studium v cizím jazyce
  1. Návrh dílčí změna příloha č. 2 Statutu UK
  2. Průvodní dopis děkanky fakulty
  3. Žádost o úpravu přílohy č. 2 Statutu UK
 11. Informace o rekonstrukci hlavní budovy FF UK a souvisejících prostorových otázkách
 12. Různé
  1. Proběhnuvší výběrová řízení

PAS FF UK