Akreditační materiály k 1. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály k 1. zasedání AS FF UK

Akreditační materiály jsou k dispozici pod danými odkazy po přihlášení do Intranetu.

 1. Návrh NMgr. SP Italianistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Studijní komise FF UK
 2. Návrh Ph.D. SP Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 3. Návrh Ph.D.. SP Education (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 4. Návrh Ph.D. SP Korpusová a teoretická lingvistika (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 5. Návrh Ph.D. SP Corpus and Theoretical Linguistics (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 6. Návrh Ph.D. SP Translatologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 7. Návrh Ph,D. SP Translation Studies (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 8. Návrh Ph.D. SP Logika (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 9. Návrh Ph.D. SP Logic (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 10. Návrh Ph.D. SP Dějiny a kultura Asie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 11. Návrh Ph.D. SP Asian History and Culture (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 12. Návrh Ph.D. SP Politologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 13. Návrh Ph.D. SP Political Science (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 14. Návrh Ph.D. SP Germanoslavistika (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 15. Návrh Ph.D. SP Deutsch und Slawistik (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia, s výukou v německém jazyce)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK
 16. Návrh Ph.D. SP Germanoslavistika (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia, s výukou v ruském jazyce)
  1. Akreditační materiál
  2. Stanovisko Komise pro vědu FF UK

Návrhy dohod o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů:

 1. Návrh dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování Ph.D. SP Blízkovýchodní studia mezi FF UK a OÚ AV ČR
 2. Návrh dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování Ph.D. SP Dějiny a kultura Asie mezi FF UK a OÚ AV ČR
 3. Návrh dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování Ph.D. SP Dějiny výtvarného umění mezi FF UK a ÚDU AV ČR
 4. Návrh dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování Ph.D. SP Archeologie pravěku a středověku mezi FF UK a ARÚ AV ČR

PAS FF UK