Pozvánka na 16. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 16. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 16. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2016–2018, které se uskuteční ve čtvrtek dne 9. listopadu 2017 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu pdf. ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 14. zasedání AS FF UK
 3. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019: doktorské studium
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019: doktorské studium
 4. Dodatek k Podmínkám přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019: bakalářské a navazující magisterské studium – oborové podmínky pro bakalářský obor Romistika
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Oborové podmínky – Bc. Romistika
 5. Volba kandidáta na funkci děkana FF UK
 6. Různé

PAS FF UK