Minulá volební období

Pozvánka na 9. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 9. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 9. dubna 2015 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 8. zasedání AS FF UK
 3. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Anglistika – amerikanistika v bakalářském SP Anglistika – amerikanistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Historie – české dějiny v evropském kontextu v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  4. Žádost o prodloužení akreditace SO Latina v magisterském SP Filologie na dostudování stávajících studentů (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)
  5. Zprávy a stanoviska Studijní komise na samostatné stránce
  6. Akreditační materiály v Intranetu (jen pro senátory)
 4. Novelizace Opatření děkana „Postup projednávání akreditací na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze“
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Opatření děkana „Postup projednávání akreditací na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze“ – čistopis
  3. Opatření děkana „Postup projednávání akreditací na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze“ – režim změn
   Upozornění: Dokument v režimu změn nereflektuje změny oproti původnímu OD 1/2013, ale změny po připomínkách komisí. Podrobný komentář k režimu změn bude k dispozici v tištěné podobě při jednání AS F UK 9. 4. 2015 v místnosti 104.
  4. Stanovisko Legislativní komise FF UK
  5. Stanovisko Studijní komise FF UK
 5. Žádost o doplnění Studijní komise o Mgr. Petra Christova, Ph.D.
 6. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2015
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2015
  3. Příloha č. 1 – tabulková část
  4. Příloha č. 2 – celkový rozpis
  5. Příloha č. 3 – PRVOUK/VVZ
  6. Příloha č. 4 – stipendijní fond
  7. Stanovisko Hospodářské komise FF UK
 7. Různé
  1. Změny vnitřních předpisů UK
  2. Informace o proběhlých výběrových řízeních na FF UK
  3. Informace o přípravě nové koncepce studia češtiny pro cizince na FF UK

Jan Čermák