Minulá volební období

Pozvánka na 6. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 6. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 15. ledna 2015 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 5. zasedání AS FF UK
 3. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Italianistika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Etnologie se specializací vietnamistika v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)
  4. Zprávy a stanoviska Studijní komise na samostatné stránce
  5. Akreditační materiály v Intranetu (jen pro senátory)
 4. Vnitřní metodika hodnocení kvality FF UK
  1. Dopis děkanky fakulty
  2. Dotazník ke kvalitě ZS
 5. Podnět ve věci doc. PhDr. Jana Pelikána, CSc.
 6. Různé
  1. Zpráva o zasedání EK AS UK
  2. Materiál pana tajemníka ohledně šetření

Jan Čermák