Minulá volební období

Pozvánka na 3. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 3. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 9. října 2014 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 2. zasedání AS FF UK
 3. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Klasická archeologie v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Klasická archeologie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  4. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Historické vědy o SO Dějiny a kultura islámských zemí (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  5. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Tibetanistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s výukou v českém a anglickém jazyce)
  6. Žádost o prodloužení akreditace a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Koreanistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  7. Žádost o prodloužení akreditace SO Religionistika v doktorském SP Filozofie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  8. Žádost o prodloužení akreditace SO Filosofie v bakalářském SP Filosofie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  9. Žádost o prodloužení akreditace SO Filosofie v navazujícím magisterském SP Filosofie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  10. Zprávy a stanoviska Studijní komise na samostatné stránce
  11. Akreditační materiály v Intranetu (jen pro senátory)
 4. Návrh na jmenování Mgr. Ondřeje Tichého, Ph.D., proděkanem pro informační zdroje
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Životopis a bibliografie Mgr. Ondřeje Tichého, Ph.D.
  3. Programové teze Mgr. Ondřeje Tichého, Ph.D.
 5. Návrh na rozšíření Vědecké rady FF UK o prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D.
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Životopis a bibliografie prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D.
 6. Jmenování členů Disciplinární komise FF UK
 7. Nominace delegáta FF UK do Rady vysokých škol a návrh na kandidáty AS UK
  1. Dopis předsedy AS UK dr. Tomáše Nigrina
  2. Příloha dopisu – přehled komisí Rady VŠ
  3. Příloha dopisu – Statut Rady VŠ
 8. Návrh na rozšíření Studijní komise
 9. Návrh na rozšíření Komise pro vnější vztahy
 10. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2013/2014
 11. Informační bod ke mzdám
 12. Spolupráce AS s koncepčním grémiem děkanky FF UK
 13. Podnět kol. Anny Doupovcové ohledně rozhodnutí o žádosti o opakovaný zápis předmětu
 14. Různé

Jan Čermák