Minulá volební období

Pozvánka na 19. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 19. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 14. dubna 2016 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 18. zasedání AS FF UK
 3. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. žádost o prodloužení akreditace bakalářského SP Filozofie se SO Religionistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  3. žádost o prodloužení akreditace bakalářského SP Filologie se SO Středoevropská studia (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium);
  4. žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Filologie se SO Středoevropská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium);
  5. žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Filologie se SO Český jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  6. žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Filologie se SO Český jazyk – specializační studium (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  7. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Filologie se SO Anglofonní literatury a kultury (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  8. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Philology se SO Anglophone Literatures and Cultures (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  9. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Filologie se SO Český jazyk (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  10. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Philology se SO Czech Language (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  11. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Filologie se SO Klasická filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  12. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Philology se SO Classical Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  13. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Filologie se SO Latinská medievistika a novolatinská studia (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  14. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Philology se SO Medieval and Neo-Latin Studies (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  15. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Historické vědy se SO Dějiny antického starověku (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  16. žádost o udělení akreditace doktorskému SP History se SO Ancient History (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  17. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Historické vědy se SO Historie/obecné dějiny (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  18. žádost o udělení akreditace doktorskému SP History se SO History/General History (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  19. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Informační studia a knihovnictví se SO Informační věda (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  20. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Information Studies and Librarianship se SO Information Science (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  21. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Sociologie se SO Sociologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  22. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Sociology se SO Sociology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  23. žádost o prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů doktorskému SP Filologie se SO Anglická a americká literatura (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  24. žádost o prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů doktorského SP Filologie se SO Český jazyk (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  25. žádost o prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů doktorského SP Historické vědy se SO Dějiny antického starověku (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  26. žádost o prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů doktorského SP Informační studia a knihovnictví se SO Informační věda (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  27. žádost o prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů doktorského SP Sociologie se SO Sociologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  28. žádost o prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů doktorského SP Filologie se SO Latinská medievistika a novolatinská studia (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  29. žádost o prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů SP Filologie se SO Klasická filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  30. žádost o prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů SP Historické vědy se SO Historie/obecné dějiny (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia); včetně stanoviska Komise pro vědu;
  31. Zprávy a stanoviska Studijní komise a Komise pro vědu na samostatné stránce
  32. Akreditační materiály v Intranetu (jen pro senátory)
 4. Informace o dalším postupu v přípravě akreditací na FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Další postup ve věci akreditací na FF UK
 5. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2016
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh Rozpočtu FF UK na rok 2016
  3. Příl. 1 – Tabulková příloha
  4. Příl. 2 – Celkový rozpis
  5. Příl. 3 – PRVOUK-VVZ
  6. Příl. 4 – Stipendijní fond
  7. Příl. 5 – Sociální fond
  8. Příl. 6 – FRIM
  9. Stanovisko Hospodářské komise fakulty
 6. Návrh opatření děkana „Organizační řád děkanátu“
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh Organizačního řádu děkanátu
  3. Návrh Organizačního řádu děkanátu – text s vyznačenými změnami
  4. Stanovisko legislativní komise
 7. Smlouva o zřízení věcných břemen – Mělník
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh smlouvy o zřízení věcných břemen
 8. Různé
  1. Informace o proběhlých výběrových řízeních
  2. Zpráva o průběhu voleb
  3. Metodika zvaní zástupců ZS k projednávání akreditací

Jan Čermák