Minulá volební období

Pozvánka na 15. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 15. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 10. prosince 2015 ve 14,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis ze 14. zasedání AS FF UK
 3. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. žádost o prodloužení akreditace SO Divadelní věda v bakalářském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  3. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Sociální politika a sociální práce  se SO Sociální práce (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  4. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Social Policy and Social Work se SO Social Work (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  5. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Filologie se SO Fonetika (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  6. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Philology se SO Phonetics (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  7.  žádost o udělení akreditace doktorskému SP Filologie se SO Románské jazyky (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  8. žádost o udělení akreditace doktorskému SP Philology se SO Romance Languages (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  9. Zpráva a stanovisko Studijní komise a Komise pro vědu na samostatné stránce
  10. Akreditační materiály v Intranetu (jen pro senátory)
 4. Opatření děkana k účelovým stipendiím
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh Opatření děkana Přiznávání a vyplácení účelových stipendií a stipendií hrazených ze stipendijního fondu na žádost studentů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
  3. Stanovisko Legislativní komise
 5. Příprava DZ FF UK 2016-2020
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Vypořádání připomínek k návrhu DZ FF UK 2016-2020
 6. Obsazení funkcí proděkanů pro rozvoj
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. – životopis
  3. doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. – programové teze
  4. PhDr. Pavel Sitek, Ph.D. – životopis
  5. PhDr. Pavel Sitek, Ph.D. – programové teze
 7. Různé
  1. informace o proběhlých výběrových řízeních
  2. problematika vědeckých časopisů
  3. otázka elektronizace voleb

Jan Čermák