Minulá volební období

Pozvánka na 13. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 13. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 8. října 2015 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 12. zasedání AS FF UK
 3. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Filologie se studijním oborem Nizozemský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  3. Zpráva a stanovisko Studijní komise na samostatné stránce
  4. Akreditační materiály v Intranetu (jen pro senátory)
 4. Výhled akreditací na FF UK pro rok 2016
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Výhled akreditací na FF UK pro rok 2016
 5. Dlouhodobý záměr FF UK na roky 2016-2020
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Text návrhu Dlouhodobého záměru FF UK na roky 2016-2020
 6. Řešení odchodu proděkana pro rozvoj
 7. Informace o přípravě rozpočtu FF UK na rok 2016
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Příloha 1 – celkový rozpis 2015
  3. Příloha 2 – celkový rozpis 2016
 8. Různé
  1. Vývoj v otázce vymáhání poplatků za studium
  2. Vývoj v řešení kauzy prof. Šulové
  3. Informace o OP VVV
  4. Nominace na Cenu Jana Opletala

 

Jan Čermák