Minulá volební období

Akreditační materiály k projednání na 2. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály na 2. zasedání AS FF UK

 1. Žádost o prodloužení akreditace SO Andragogika v doktorském SP Pedagogika na dostudování stávajících studentů (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)
  1. Stanovisko Studijní komise
 2. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Čeština v komunikaci neslyšících o SO Čeština v komunikaci neslyšících (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 3. Žádost o prodloužení a rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO Filmová studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 4. Žádost o prodloužení a rozšíření akreditace bakalářského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO Filmová studia (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 5. Žádost o prodloužení akreditace SO Indologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 6. Žádost o prodloužení akreditace SO Indologie v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 7. Žádost o prodloužení a rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Informační studia a knihovnictví o SO Studia nových médií (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 8. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Historické vědy o SO Židovská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
  2. Reakce na zprávu SK ze strany Pražského centra židovských studií
  3. Externí hodnocení – Wodziński
  4. Externí hodnocení – Frommer

Vlastní texty akreditačních žádostí jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo pro členy Akademického senátu též na Intranetu ve složce Akademického senátu.