Minulá volební období

Akreditační materiály na 9. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály na 9. zasedání AS FF UK

  1. Žádost o prodloužení akreditace SO Anglistika – amerikanistika v bakalářském SP Anglistika – amerikanistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
    1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Historie – české dějiny v evropském kontextu v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
    1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Latina v magisterském SP Filologie na dostudování stávajících studentů (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)
    1. Stanovisko Studijní komise

Vlastní texty akreditačních žádostí jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo pro členy Akademického senátu též na Intranetu ve složce Akademického senátu.