Minulá volební období

Akreditační materiály na 5. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály na 5. zasedání AS FF UK

  1. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o  SO  Estetika (prezenční  forma  studia,  3letá  standardní  doba  studia,  dvouoborové studium); včetně zprávy a stanoviska Studijní komise
    1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
  2. Žádost  o  rozšíření  akreditace  navazujícího  magisterského  SP  Historické vědy o  SO Archivnictví a pomocné vědy historické (prezenční  forma  studia,  2letá  standardní doba studia, dvouoborové studium); včetně zprávy a stanoviska Studijní komise
    1. Zpráva a stanovisko Studijní komise

Vlastní texty akreditačních žádostí jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo pro členy Akademického senátu též na Intranetu ve složce Akademického senátu.