Minulá volební období

Akreditační materiály na 19. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály na 19. zasedání AS FF UK

 1. Žádost o prodloužení akreditace bakalářského SP Filozofie se SO Religionistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 2. Žádost o prodloužení akreditace bakalářského SP Filologie se SO Středoevropská studia (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium);
 3. Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Filologie se SO Středoevropská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise k oběma předchozím bodům
 4. Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Filologie se SO Český jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
 5. Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Filologie se SO Český jazyk – specializační studium (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise k oběma předchozím bodům
 6. Žádost o udělení akreditace doktorskému SP Filologie se SO Anglofonní literatury a kultury (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
 7. Žádost o udělení akreditace doktorskému SP Philology se SO Anglophone Literatures and Cultures (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Stanovisko Komise pro vědu k oběma předchozím bodům
 8. Žádost o udělení akreditace doktorskému SP Filologie se SO Český jazyk (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
 9. Žádost o udělení akreditace doktorskému SP Philology se SO Czech Language (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Stanovisko Komise pro vědu k oběma předchozím bodům (tentýž soubor jako v bodě 7a)
 10. Žádost o udělení akreditace doktorskému SP Filologie se SO Klasická filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
 11. Žádost o udělení akreditace doktorskému SP Philology se SO Classical Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu k oběma předchozím bodům
 12. Žádost o udělení akreditace doktorskému SP Filologie se SO Latinská medievistika a novolatinská studia (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
 13. Žádost o udělení akreditace doktorskému SP Philology se SO Medieval and Neo-Latin Studies (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Stanovisko Komise pro vědu k oběma předchozím bodům (tentýž soubor jako v bodě 7a)
 14. Žádost o udělení akreditace doktorskému SP Historické vědy se SO Dějiny antického starověku (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
 15. Žádost o udělení akreditace doktorskému SP History se SO Ancient History (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu k oběma předchozím bodům
 16. Žádost o udělení akreditace doktorskému SP Historické vědy se SO Historie/obecné dějiny (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
 17. Žádost o udělení akreditace doktorskému SP History se SO History/General History (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Stanovisko Komise pro vědu k oběma předchozím bodům (tentýž soubor jako v bodě 7a)
 18. Žádost o udělení akreditace doktorskému SP Informační studia a knihovnictví se SO Informační věda (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
 19. Žádost o udělení akreditace doktorskému SP Information Studies and Librarianship se SO Information Science (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Stanovisko Komise pro vědu k oběma předchozím bodům (tentýž soubor jako v bodě 7a)
 20. Žádost o udělení akreditace doktorskému SP Sociologie se SO Sociologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
 21. Žádost o udělení akreditace doktorskému SP Sociology se SO Sociology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Stanovisko Komise pro vědu k oběma předchozím bodům (tentýž soubor jako v bodě 7a)

Vlastní texty akreditačních žádostí jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo pro členy Akademického senátu též na Intranetu ve složce Akademického senátu.