Minulá volební období

Akreditační materiály na 18. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály na 18. zasedání AS FF UK

 1. Žádost o udělení akreditace SO Hudební věda v bakalářském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
  2. Stanovisko ÚHV ke zprávě Studijní komise
 2. Žádost o udělení akreditace SO Hudební věda v navazujícím magisterském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise (tentýž soubor jako u bodu 1a)
  2. Stanovisko ÚHV ke zprávě Studijní komise (tentýž soubor jako u bodu 1b)
 3. Žádost o udělení akreditace SO Skandinavistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 4. Žádost o udělení akreditace SO Turkologie v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 5. Žádost o udělení akreditace SO Tlumočnictví: čeština – angličtina / francouzština / němčina / ruština / španělština v navazujícím magisterském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 6. Žádost o udělení akreditace SO Překladatelství: čeština – angličtina / francouzština / němčina / ruština / španělština v navazujícím magisterském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 7. Žádost o udělení akreditace SO Románské literatury v doktorském SP Filologie  (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu
 8. Žádost o udělení akreditace SO Romance Literatures v doktorském SP Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu (tentýž soubor jako u bodu 7)
 9. Žádost o udělení akreditace SO Slovanské literatury v doktorském SP Filologie  (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu
 10. Žádost o udělení akreditace SO Slavic Literature Studies v doktorském SP Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu (tentýž soubor jako u bodu 9)
 11. Žádost o udělení akreditace SO Slovanské filologie v doktorském SP Filologie  (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu
 12. Žádost o udělení akreditace SO Slavic Philology v doktorském SP Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu (tentýž soubor jako u bodu 11)
 13. Žádost o udělení akreditace SO Dějiny české literatury a teorie literatury v doktorském SP Filologie  (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu
 14. Žádost o udělení akreditace SO History of Czech Literature and Literary Theory v doktorském SP Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu (tentýž soubor jako u bodu 13)
 15. Žádost o udělení akreditace SO Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) v doktorském SP Filologie  (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu
 16. Žádost o udělení akreditace SO General and Comparative Literature v doktorském SP Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu (tentýž soubor jako u bodu 15)

Vlastní texty akreditačních žádostí jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo pro členy Akademického senátu též na Intranetu ve složce Akademického senátu.