Minulá volební období

Akreditační materiály na 16. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály na 16. zasedání AS FF UK

 1. žádost o prodloužení akreditace SO Dějiny umění v bakalářském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 2. žádost o udělení akreditace SO České dějiny v doktorském SP Historické vědy  (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu
 3. žádost o udělení akreditace SO Czech History v doktorském SP History (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu (tentýž soubor jako u bodu 2)
 4. žádost o udělení akreditace SO Iberoamerikanistika v doktorském SP Historické vědy  (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu
 5. žádost o udělení akreditace SO Ibero-american Studies v doktorském SP History (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu (tentýž soubor jako u bodu 4)
 6. žádost o udělení akreditace SO Moderní hospodářské a sociální dějiny v doktorském SP Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu
 7. žádost o udělení akreditace SO Modern Economic and Social History v doktorském SP History (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu (tentýž soubor jako u bodu 6)

Vlastní texty akreditačních žádostí jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo pro členy Akademického senátu též na Intranetu ve složce Akademického senátu.