Minulá volební období

Akreditační materiály na 14. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály na 14. zasedání AS FF UK

 1. žádost o prodloužení platnosti akreditace na dostudování stávajících studentů SO Čeština pro cizince v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium);
  1. Stanovisko Studijní komise (stejné jako u bodu 2 a 7)
 2. žádost o prodloužení platnosti akreditace na dostudování stávajících studentů SO Čeština pro cizince v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení);
  1. Stanovisko Studijní komise (stejné jako u bodu 1 a 7)
 3. žádost o prodloužení akreditace SO Dějiny a kultura islámských zemí v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 4. žádost o prodloužení akreditace SO Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 5. žádost o prodloužení akreditace a rozšíření akreditace o nový studijní obor (dvouoborové studium) SO Komparatistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 6. žádost o prodloužení platnosti akreditace na dostudování stávajících studentů SO Religionistika v doktorském SP Filozofie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  1. Stanovisko Komise pro vědu
 7. žádost o prodloužení platnosti akreditace na dostudování stávajících studentů SO Učitelství pedagogiky v navazujícím magisterském SP Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení);
  1. Stanovisko Studijní komise (stejné jako u bodu 1 a 2)
 8. žádost o prodloužení platnosti akreditace SO Německý jazyk a literatura v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 9. žádost o rozšíření akreditace doktorského SP Filozofie o SO Filozofie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia, s výukou v českém jazyce);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu (stejné jako u bodu 10)
 10. žádost o rozšíření akreditace doktorského SP Philosophy o SO Philosophy (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce);
  1. Zpráva a stanovisko Komise pro vědu (stejné jako u bodu 9)

Vlastní texty akreditačních žádostí jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo pro členy Akademického senátu též na Intranetu ve složce Akademického senátu.