Minulá volební období

Akreditační materiály na 13. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály na 13. zasedání AS FF UK

  1. Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Filologie se studijním oborem Nizozemský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
    1. Zpráva a stanovisko Studijní komise

Vlastní texty akreditačních žádostí jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo pro členy Akademického senátu též na Intranetu ve složce Akademického senátu.