Minulá volební období

Akreditační materiály na 12. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály na 12. zasedání AS FF UK

 1. žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Překladatelství a tlumočnictví o SO Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium, s výukou v českém jazyce);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 2. žádost o udělení akreditace bakalářskému SP Übersetzen und Dolmetschen se SO Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium, s výukou v německém jazyce);

  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise (shodná s bodem 1)
 3. žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Filologie se studijním oborem Německý jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 4. žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému SP Philologie se SO Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s výukou v německém jazyce);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 5. žádost o prodloužení akreditace a rozšíření akreditace o dvouoborové studium bakalářského SP Pedagogika se SO Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 6. žádost o prodloužení akreditace a rozšíření akreditace o dvouoborové studium navazujícího magisterského SP Pedagogika se SO Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
 7. žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Pedagogika se SO Sociální pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium);

  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise

Vlastní texty akreditačních žádostí jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo pro členy Akademického senátu též na Intranetu ve složce Akademického senátu.